Wszystko
Słowa kluczowe dotyczące produktów
Wprowadź konto dla adresu e-mail

GEARBEST (HONGKONG), Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą produktów poprzez własną witrynę internetową na warunkach określonych poniżej. Terminy „my” lub ”nas” odnoszą się do właściciela tejże strony, którego zarejestrowana siedziba znajduje się w Hongkongu. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem strony przed skorzystaniem z niej.

Konto użytkownika

Ze względów bezpieczeństwa, każdy Klient może domyślnie utworzyć i zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku Klientów, którzy próbują utworzyć kilka kont, zastrzegamy sobie prawo do zawieszania tychże kont bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisami celnymi, Klienci muszą podać swoje prawidłowe i poprawne dane. Wszystkie nazwy odbiorców, adres i nazwa płatnika powinny być poprawne. W niektórych krajach odbiorca może być zobowiązany do przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu w celu sprawdzenia przesyłki lub w celu weryfikacji płatności. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za podanie poprawnych danych, które przekazują firmie Gearbest.

Gearbest nie będzie ponosił odpowiedzialności i nie zaoferuje żadnej rekompenstaty jeśli podane informacje będą nieprawidłowe i uniemożliwią wysyłkę, dostawę lub odprawę celną.

Gearbest zawsze będzie przestrzegać prawa i uprzejmie przypomina użytkownikom, aby postępowali w ten sam sposób. Klienci jako importerzy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w swoich krajach. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Zamawianie produktów

Pomimo dokładania wszelkich starań, aby zapewnić poprawność opisów produktów, ich specyfikacji i cen, mogą pojawić się w nich błędy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji firma Gearbest nie może przyjąć takiego zamówienia. W przypadku pomyłki, skontaktujemy się z Państwem przedstawiając pełne wyjaśnienie i poprawną ofertę. Wyświetlane informacje należy traktować jako propozycję zakupu, a nie jako ofertę wiążącą. Umowa staje się wiążąca po dostarczeniu towarów.

Biorąc pod uwagę popularność i/lub ograniczenia dostaw naszych niektórych produktów, Gearbest może być zmuszony do ograniczenia ilości produktów dostępnych w sprzedaży. Gearbest zastrzega sobie prawo do zmiany ilości produktów dostępnych do kupna w dowolnym czasie, nawet po złożeniu zamówienia.

Obie strony zgadzają się, że po wysłaniu zlecenia transport jest wyłączną odpowiedzialnością zewnętrznej firmy logistycznej. Na tym etapie, pełne prawo własności produktu (-ów) przysługuje kupującemu; wszelka odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący.

Anulowanie zamówienia

Klienci mogą anulować zamówienie w dowolnym momencie przed wysyłką towaru; w tym celu prosimy o kontakt z naszym Centrum wsparcia. Jednakże po wysłaniu zamówienia, nie może zostać ono anulowane, zmienione ani zwrócone. Po otrzymaniu zamówienia, wchodzi w życie Zasada Gwarancji i Zwrotów.

Wysyłka i dostawa

Czas wysyłki pokazany na stronie Gearbest odnosi się do szacowanego czasu, jaki zabiera pakowanie paczek. Ponieważ na faktyczną realizację zamówienia może mieć wpływ wiele zdarzeń niekontrolowanych przez Gearbest po opuszczeniu magazynów, sugerujemy, że jeśli Państwo obchodzą specjalną okazję lub wydarzenie, na które chcą Państwo wykorzystać swój przedmiot, np., urodziny, powinni Państwo zamówić owe przedmioty z dużym wyprzedzeniem czasowym. Gearbest nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione dostawy. Dołożymy jednak wszelkich starań by zapewnić Państwu płynność w obsłudze.

W celu zapewnienia sprawnej dostawy, zdecydowanie zalecamy, aby Klienci zamawiali przesyłkę z ubezpieczeniem. W przypadku problemów z zamówieniem, dzięki ubezpieczeniu, Gearbest wyśle ją ponownie-bezpłatnie. Jeśli produkt nie będzie już dostępny w magazynie, oferujemy opcję zwrotu.

Za wszelkie zamówienia, które nie mają ubezpieczenia przesyłki, Gearbest nie ponosi odpowiedzialności, jest nią obarczony Klient. Może się zdarzyć, że firma Gearbest potwierdzi Państwa zamówienie, jednak z przyczyn niezależnych od nas, nie będzie można dostarczyć zamówionego produktu. Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionego produktu w odpowiednim czasie, firma Gearbest skontaktuje się z Klientami i zaoferuje anulowanie zamówienia i pełne zwrócenie kosztów zakupu.

Staramy się, aby proces dostawy był jak najprostszy-jesteśmy w stanie wysłać zamówienie do domu lub do miejsca pracy. Możemy wysłać również do skrytek pocztowych za pośrednictwem wszystkich metod, z wyjątkiem przyspieszonych metod wysyłki, ponieważ przy dostawie wymaga się własnoręcznego podpisu Klienta. Przesyłki ekspresowe tego typu mogą być dostarczane tylko na adres zamieszkania Klienta.

Klienci są odpowiedzialni za podanie pełnych i dokładnych adresów do wysyłki. Gearbest nie może wprowadzać zmian w adresie wysyłki po wysłaniu paczki i Gearbest nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone zamówienia z powodu podania niekompletnych lub niedokładnych adresów.

Gearbest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przesyłki, które w kraju docelowym zostaną uznane jako nielegalne i z tego powodu zniszczone. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów. Nie możemy również ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki związane z importem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie opłaty, jeśli takowa istnieje. Należy pamiętać, że ubezpieczenie przesyłki nie obejmuje żadnych kwestii celnych, w tym m.in., towarów zniszczonych lub skonfiskowanych z powodu ich nielegalnego statusu w danym kraju docelowym.

Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia przesyłki z powodu cła importowego lub podatków, ponosi on pełną odpowiedzialność za wszystkie koszta z tym związane.

Wszystkie zamówienia, których odbiór został potwierdzony przez Państwa są uznawane jako dostarczone. Z tego powodu, Gearbest nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ich niedostarczenie.

Jeśli dostawa z jakiegoś powodu nie powiedzie się, a adres przesłany nam przez klienta jest prawidłowy, firma Gearbest nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jej niedostarczenie bądź zwrot do nadawcy.

Każde zamówienie klienta jest przez nas wysyłane. Nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za otrzymanie przez klienta innego produktu, o którym myślał, lecz przez pomyłkę zamówił niewłaściwy.

Wszystkie nieodebrane zamówienia muszą zostać zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty wysłania przedmiotu do Państwa. Dotyczy to wysyłki ryczałtowej, przesyłek priorytetowych i standardowych metod wysyłki. Wszystkie problemy z dostawą należy również zgłaszać w ciągu 3 miesięcy od daty wysyłki. Po tym czasie, nie będziemy już mogli interweniować i nie zaoferujemy żadnej rekompensaty. Proszę pamiętać, że ta zasada nie dotyczy paczek wysyłanych szybszymi metodami, których numery widnieją na stronie śledzącej paczki i są oznaczone jako dostarczone.

Wymiana i zwroty

Poniżej przedstawiamy nasze zasady dotyczące wymiany i zwrotów. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszej polityki zwrotów i wymiany, procedur i ograniczeń, prosimy odwiedzić stronę Obsługa Klienta/Gwarancja i Zwrot.

* Prawo do odstąpienia od zakupu

O ile nie zaistnieje jeden z wyjątków wymienionych poniżej, mogą Państwo anulować zamówienie w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar do rąk własnych lub od wskazanej przez Państwa osoby trzeciej (innej niż przewoźnik). Klient nie musi podawać żadnych powodów i nie zapłaci żadnych kar, gdy zdecyduje się anulować zamówienie w powyższym okresie. W celu dotrzymania terminu, wystarczy, że wyśle nam wiadomość przed upływem 14-dniowego okresu anulowania. Klient musi poinformować nas o podjęciu decyzji o anulowaniu zamówienia. Prosimy postępować zgodnie z procesem anulowania opisanym poniżej:

Anulowanie niewysłanego zamówienia

Jeśli Państwa zamówienie jest przetwarzane i nie zostało jeszcze wysłane, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego Centrum Wsparcia, podając numer zamówienia i żądanie anulowania na czacie na żywo albo za pośrednictwem systemu zgłoszeń. Możecie Państwo również pobrać formularz i wysłać go jako załącznik za pośrednictwem wspomnianego systemu zgłoszeń tutaj. Możemy poprosić o podanie przyczyny anulowania zamówienia w celach wewnętrznych (tj. oceny usługi).

Anulowanie zamówienia dostarczonego lub będącego w transporcie

Mogą Państwo przesłać przesłać prośbę o anulowanie wysyłki zgodnie z instrukcją dostępną w naszym Centrum Wsparcia wykorzystując dostępne tam formularze lub korzystając z tego formularza. Przed wysłaniem przedmiotu Klient musi najpierw skontaktować się z nami aby otrzymać numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA). Produkty zwrócone bez numeru autoryzacji zwrotu (RMA) nie podlegają refundacji kosztów.

Bezzwłocznie zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od Państwa za zakupione towary, a także zwrócimy koszty wysyłki za najtańszy możliwy rodzaj dostawy oferowanej przez nas. Zwrot zostanie dokonany nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy towar lub w niektórych przypadkach wcześniej, czyli od dnia w którym dostarczą Państwo dowody na odesłanie towaru. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, jaka została użyta w transakcji początkowej, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku nie będziemy nakładać innych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Należy pamiętać, że muszą Państwo odesłać towar zgodnie z instrukcjami dostępnymi w naszym Centrum Wsparcia, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformują nas Państwo o swojej decyzji o anulowaniu zamówienia. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli wartość zwróconych towarów zmniejszy się z powodu obsługi i transportu towarów (z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne było ustalenie charakteru, cech i funkcjonowania towarów).

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zakresu, treści i instrukcji procederu, prosimy skontaktować się z naszym działem Obsługi Klienta.

* Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zakupu

Prawo odstąpienia od umowy zakupu nie dotyczy:

* dostawy towarów wyprodukowanych zgodnie z indywidualną specyfikacją lub wyraźnie spersonalizowanych;

* dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub, gdy wygaśnie termin ich przydatności;

* dostawy produktów, które nie podlegają zwrotowi ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli zostaną otwarte przez Państwa po dostarczeniu lub, które po dostarczeniu zostaną nierozerwalnie wymieszane z innymi przedmiotami;

* dostarczenia zabezpieczonych/zafoliowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wideo lub oprogramowania, jeśli zostaną rozpakowane przez Państwa po dostarczeniu.

* Towary niewłaściwe/uszkodzone: gwarancja prawna i gwarancje dodatkowe

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Państwu zamówienie w nienaruszonym stanie. Jeśli nie otrzymają Państwo zamówionych produktów, prosimy skontaktować się z nami. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy dostarczony produkt okaże się uszkodzony lub będzie wadliwy, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami. W takim przypadku gwarancja przysługująca I wynikająca z tytułu odpowiednich przepisów ma pełne zastosowanie.

Dodatkowo, bez uszczerbku w prawach przysługujących jako konsumentowi, Gearbest zapewnia następujące dobrowolne gwarancje zwrotu:

- 30 dniowa gwarancja na produkty, które okazały się uszkodzone w momencie odbioru (DOA)

Jeśli dostarczony produkt okaże się uszkodzony lub niedziałający, w przeciągu 30 dni od momentu dostarczenia towaru możliwy jest zwrot lub wymiana. W przypadku zwrotu produktu wyślemy nowy przedmiot bez dodatowych kosztów (zwrócimy koszty przesyłki zwrotnej). Alternatywnie Klient może ubiegać się również o pełny zwrot wpłaconej kwoty za produkt.

- 30 dniowa bezwarunkowa gwarancja zwrotu kosztów przedmiotów nieużywanych i nie otwartych

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcą Państwo zatrzymać zamówionego przedmiotu, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu zwrotu I refundacji kosztów w ciągu 30 dni od momentu jego dostarczenia. Uprzejmie informujemy, iż w takiej sytuacji koszty zwrotu owego przedmiotu ponosi nabywca, a wspomniane koszty nie podlegają zwrotowi. Przedmioty muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu, nieużywane oraz nie otwarte, aby mogły kwalifikować się do zwrotu kosztów.

- 45 dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli produkt okaże się wadliwy, w ciągu 45 dni od momentu dostarczenia go Klient może z niego zrezygnować oraz traktować zawartą umowę jako nieważną. W przypadku chęci zwrotu towaru Klient musi odesłać go w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów (koszty przesyłki zwrotnej spoczywają na Kupującym).

Proces zwrotu kosztów może trwać od 5 do 14 dni od momentu dostarczenia do nas zwracanego towaru. Dokładny okres zwrotu jest uzależniony od podmiotu obsługującego płatność (np. PayPal, dostawca karty kredytowej itp.). Zwracane przedmioty muszą być w oryginalnym opakowaniu. Opakowania muszą pozostać w stanie nienaruszonym oraz odesłane z wszelkimi akcesoriami i dokumentacją dołączoną przez producenta wraz z niewypełnioną kartą gwarancyjną, instrukcjami oraz wypełnieniem pudełka.

Przed odesłaniem towaru Klient musi skontaktować się z nami oraz posiadać numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA). Produkty zwrócone bez numeru autoryzacji zwrotu (RMA) nie podlegają refundacji kosztów.

Gwarancja zwrotu pieniędzy nie obejmuje zakupów hurtowych oraz personalizowanych. Produkty noszące ślady ingerencji Klienta nie będą podlegały wymianie, ale zwrotowi na koszt Kupującego.

Z zasady kwota zwrotu nie może przekroczyć pierwotnej kwoty zamówienia zapłaconej na rzecz Gearbest. Gearbest nie ponosi odpowiedzialności oraz nie posiada żadnej wiedzy na temat jakichkolwiek dodatkowych opłat bankowych lub kosztów z tytułu wymiany walut które mogą zaistnieć.

Gearbest I/lub sprzedawca będą działać w zgodzie z gwarancją zapewnioną przez platformę, wtedy I tylko wtedy, gdy uszkodzenie jest ściśle związane z uzasadnioną i potwierdzoną wadą fabryczną. Gearbest i/lub sprzedawca nie będą ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa I innych przyczyn, które nie wiążą się z wadami fabrycznymi produktu.

Produkty nie podlegające zwrotowi

Produkty przecenione oraz wycofane z produkcji mogą zostać zwrócone jedynie w celu naprawy. Towary te nie podlegają zwrotom ani wymianie na nowe.

Opis produktu

Dokładamy wszelkich starań działając w dobrej wierze, aby opisy były jak najbardziej precyzyjne, jednakże nie gwarantujemy, iż opisy produktów lub inne treści będą dokładne, kompletne, rzetelne oraz wolne od błędów. Od czasu do czasu informacje na stronie Gearbest mogą pojawiać się informacje posiadające błędy w druku, nieścisłości lub pominięcia, które mogą mieć wpływ na opisy, ceny I dostępność.

Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia poprawek wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli kluczowy aspekt specyfikacji ulegnie zmianie po złożeniu zamówienia, lub w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia, Klient może anulować i zwrócić zamówiony towar w celu otrzymania zwrotu pieniędzy.

Przechowywanie i dostęp do zawartych umów

Każda umowa będzie przechowywana przez okres trzech (3) lat od momentu złożenia zamówienia. Klienci mają dostęp do swoich umów, a także prawo wglądu do warunków obowiązujących w czasie trwania umowy.

Ceny

Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny nie obejmują podatku VAT, cła oraz należności przewozowych. Jeśli Państwa paczka zostanie poddana kontroli i uznana za podlegającą opodatkowaniu w Państwa lokalnym urzędzie celnym, to opłata spoczywa na Kupującym.

Polityka Ochrony Prywatności

Gearbest szanuje prywatność swoich Klientów. Więcej informacji odnośnie naszej polityki prywatności tutaj: https://pl.gearBest.com/about/privacy-policy.html

NORMY POSTĘPOWANIA KLIENTA

Gearbest zawsze będzie dążył do rozwiązania problemów w taki sposób, aby klient był usatysfakcjonowany czyniąc to w sposób profesjonalny, uprzejmy i przyjazny, aczkolwiek nie będzie tolerowane niedopuszczalne bądź niedorzeczne zachowanie wobec pracowników Działu Obsługi Klienta.

Niedopuszczalne zachowanie skierowane wobec kadry Działu Obsługi Klienta lub samego portalu Gearbest może obejmować zachowania takie jak:

Obelżywe, agresywne lub mające na celu zastraszenie zachowanie. Przykładem mogą być: wszelkie bezpośrednie lub pośrednie groźby kierowane przez jakikolwiek kanały komunikacji; zastraszanie, wszelkie próby znieważenia i obelżywe słownictwo, seksistowskie, rasistowskie, homofobiczne lub poniżające uwagi, nieuprzejmość, podżegające wypowiedzi, przekleństwa oraz bezpodstawne oskarżenia.

Uporczywe oraz notoryczne żądania lub dokuczliwe uwagi, pomimo pełnego rozwiązania problemu; podobnie, powtarzające się zażalenia pomimo odpowiedniego oraz uczciwego rozwiązania które zostało zaproponowane w zgodzie z naszą polityką.

Nakłanianie, oczekiwanie lub żądanie od naszych pracowników złamania wytycznych dotyczących polityki firmy, np. kwoty refundacji, terminów, specjalnych rekompensat, itp.; podobnie w przypadku szukania nierealnych rezultatów ponad te wynikające z zakresu naszych procedur i polityki.

Wielokrotne zmienianie charakteru (albo istoty) skargi lub oczekiwanego rezultatu, w czasie gdy została już udzielona oficjalna odpowiedź.

Nadmierna liczba skarg w stosunku do łącznej wartości historii dokonanych zakupów.

W przypadku takiego zachowania wnoszący skargę mogą zostać oficjalnie powiadomieni oraz upomniani w następujących przypadkach:

eśli ich język będzie uznany za obraźliwy, obelżywy, zastraszający oraz całkowicie nieakceptowalny. Muszą oni powstrzymać się od używania tego typu języka, zastraszania i gróźb.

Wymiana korespondencji dotycząca sprawy zostanie zawieszona jeśli takie zachowanie będzie kontynuowane.

Gearbest zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień od klienta w przyszłości bez uprzedniego powiadomienia.

Uwaga: Chat na żywo oraz usługi telefoniczne są wyłącznie kanałami służącymi przedsprzedaży. Kanały te nie zajmują się obsługą reklamacji posprzedażowych. W przypadku wystąpienia problemów posprzedażowych prosimy o kontakt i przesłanie zgłoszenia tutaj: (https://support.gearbest.com/ticket/ticket/cat?lang=pl)

Warunki użytkowania

Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na stronie, takie jak: tekst, grafika, logo, odnośniki na/do strony, ikony, obrazy, klipy audio, pliki cyfrowe i oprogramowanie są własnością Gearbest i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi.

Licencja i dostęp do strony

Gearbest zapewnia ograniczoną licencję na dostęp i osobiste korzystanie z tej witryny. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnych form wykorzystania tej witryny do użytku handlowego lub jej zawartości, jakiegokolwiek pobierania i używania jakichkolwiek zdjęć produktów, opisów list produktów lub cen, jakiegokolwiek podobnego korzystania z tej strony lub jej zawartości, jakiegokolwiek pobierania lub kopiowania informacji o kontach na rzecz innego handlowca lub jakiekolwiek wykorzystanie eksploracji danych, lub podobnych narzędzi technicznych, gromadzenia i wydobywania danych. Witryny tej nie można powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Gearbest.

Działania marketingowe Gearbest

Po rejestracji wstępnej i pod warunkiem wyrażenia zgody, Klienci zostają dodani do naszej listy mailingowej zawierającej oferty specjalne, kupony i promocje. Dzięki temu, nasi Klienci mogą korzystać z wyjątkowych rabatów. Wszyscy Klienci mogą zrezygnować w dowolnym momencie z otrzymywania e-maili w celach marketingowych, klikając w link umieszczany na dole maila-stopce.

O NAS/SKONTATKUJ SIĘ/NASZE DANE KONTAKTOWE

https://pl.gearbest.com/about/about-us.html

NASZE DANE KONTAKTOWE

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez GEARBEST (HONGKONG), Sp. Z o.o.

Adres: RM C 13/F HARVARD COMM BLDG 105-111 THOMSON RD WAN CHAI (HK)

Numer ewidencyjny: 2615754.