Wszystko
Słowa kluczowe dotyczące produktów
Wprowadź konto dla adresu e-mail

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób firma Shenzhen Minikuke E-Commerce Co., Ltd („GearBest”, „my”, „nas” lub „nasze”) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe użytkowników w związku z obsługą platformy e-handlowej GearBest.

Jakie informacje gromadzimy?

Dane osobowe to informacje, których możemy używać, aby pośrednio lub bezpośrednio identyfikować tożsamość użytkowników. Dane osobowe obejmują również informacje anonimowe, powiązane z informacjami, które możemy wykorzystywać, aby pośrednio lub bezpośrednio identyfikować tożsamość użytkownika. Dane osobowe nie obejmują informacji, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane lub sumarycznie skatalogowane, abyśmy nie mogli ich wykorzystywać – w zestawieniu z innymi danymi lub w inny sposób – do identyfikacji użytkownika.

Zobowiązujemy się gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych prawnych zobowiązań oraz do obsługi naszej działalności i dostarczania usług na rzecz użytkowników.

Informacje na temat użytkownika gromadzimy podczas rejestracji w witrynie, składania zamówienia, subskrybowania newslettera lub uzupełniania ankiet.

Na etapie składania zamówienia lub rejestracji w naszej witrynie możemy w stosownym zakresie poprosić użytkownika o podanie następujących informacji: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu. Można też jednak odwiedzić naszą witrynę anonimowo.

W jakim celu wykorzystujemy informacje użytkownika?

Udostępnione przez użytkownika informacje wykorzystujemy w konkretnych celach, opisanych w czasie gromadzenia takich informacji, oraz w zakresie dozwolonym przez prawo. Gromadzone od użytkowników dane możemy wykorzystywać, aby:

 •   • Personalizować sposób korzystania z serwisu
  (informacje użytkownika pozwalają nam skuteczniej reagować na jego indywidualne potrzeby).
 •   • Poprawiać funkcjonalność naszej witryny internetowej oraz sposób robienia zakupów
  (stale dokładamy starań, aby poprawić ofertę naszej witryny na podstawie informacji oraz opinii od użytkowników).
 •   • Poprawić jakość obsługi klienta
  (dane użytkownika pomagają nam skuteczniej reagować na żądania dotyczące obsługi klienta oraz pomagać w rozwiązywaniu potrzeb).
 •   • Przetwarzać transakcje, w tym realizować płatności oraz dostarczać zakupione produkty lub zamówione usługi.
 •   • Administrować konkursami, promocjami specjalnymi, ankietami, czynnościami oraz innymi funkcjami witryny.
 •   • Wysyłać okresowe wiadomości e-mail
  Podany przez użytkownika adres e-mail do przetwarzania zamówień może być wykorzystany do przesyłania mu ważnych informacji i aktualizacji związanych z zamówieniem, a także okazjonalnych wiadomości firmowych, uaktualnień, informacji na temat danego produktu lub usługi itp.

Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Jeżeli użytkownik pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), to jego dane osobowe przetwarzamy na podstawie: W zakresie w jakim uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych takie przetwarzanie jest możliwe na mocy artykułu 6(1), litera (a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”). Jeżeli przetworzenie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy pomiędzy nami a użytkownikiem lub wykonania na żądanie użytkownika określonych czynności jeszcze przed zawarciem umowy, to takie przetwarzanie będzie oparte na artykule 6(1) lit. (b) RODO. Jeżeli jesteśmy zobowiązani przetworzyć dane informacje, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi, będziemy przetwarzać dane na podstawie artykułu 6(1) lit. (c) RODO, a jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych zasadnych interesów, to będzie ono realizowane zgodnie z artykułem 6(1), literą (f) RODO.

Należy pamiętać, że po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych istnieje możliwość wycofania tej zgody, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres support@gearbest.com, które to wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania realizowanego na podstawie wyrażonej zgody.

Prawa użytkownika

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność danych użytkownika. Użytkownik ma prawo uzyskiwać dostęp, poprawiać lub usuwać gromadzone przez nas dane osobowe na jego temat. Użytkownik ma ponadto prawo w dowolnym czasie ograniczyć lub nie wyrazić zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo otrzymywać dane osobowe w uporządkowanym i standardowym formacie, a gdy jest to technicznie wykonalne, ma również prawo zażądać, aby jego dane były przekazywane bezpośrednio stronie trzeciej. Istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych, możemy zażądać od użytkownika informacji pozwalających potwierdzić tożsamość oraz prawo dostępu do takich danych, a także wyszukiwać dla użytkownika i dostarczać mu dane osobowe, którymi dysponujemy. Istnieją sytuację, w których obowiązujące prawa i wymogi regulacyjne pozwalają nam lub nakładają na nas obowiązek, aby odmówić prośbie o dostarczenie lub usunięcie niektórych lub wszystkich danych osobowych, którymi administrujemy.

Aby zrealizować swoje prawa, użytkownik może wysłać do nas wiadomość e-mail pod adres support@gearbest.com. Na prośby użytkowników odpowiadamy w rozsądnym terminie. Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić poprawność i aktualność danych osobowych użytkownika.

W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników?

Za bezpieczeństwo i ochronę nazwy użytkownika oraz hasła w portalu GearBest odpowiada sam użytkownik. Zalecamy, aby stworzyć silne hasło i często je zmieniać. Nie należy używać tych samych danych do logowania (e-mailu i hasła) w wielu witrynach internetowych.

Pomimo tego wprowadzamy wiele różnych środków bezpieczeństwa, obejmujących stosowanie bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone dane o charakterze wrażliwym/finansowym są przesyłane za pomocą technologii SSL (Secure Socket Layer), a następnie szyfrowane w bazie danych naszych dostawców bramek płatniczych, a dostęp do nich mają jedynie osoby o specjalnych uprawnieniach, które są zobowiązane do zachowania poufności danych. Po każdej transakcji dane osobowe (numery kart kredytowych, ubezpieczenia społecznego, dane finansowe itp.) nie będą przechowywane na naszych serwerach.

Nasze serwery i witryny internetowe są skanowane pod kątem bezpieczeństwa i kompleksowo, codziennie weryfikowane zewnętrznie za pomocą oprogramowania McAfee Secure firmy Symantec, zapewniającego bezpieczeństwo użytkownika online.

Czy używamy plików cookie?

Tak. Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub usługodawca przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki sieciowej (o ile udostępniono taką opcję w ustawieniach). Dzięki temu systemy witryn lub usługodawców rozpoznają przeglądarkę, przechwytują i zapamiętują pewne dane.

Plików cookie używamy, aby zapamiętywać i przetwarzać elementy w koszyku zakupowym, rozumieć i zapisywać preferencje na potrzeby odwiedzin w przyszłości oraz kompilować zbiorcze dane na temat ruchu w sieci oraz interakcji w ramach witryny, aby w przyszłości oferować łatwiejszą nawigację po witrynie oraz udostępniać przydatne narzędzia.

Możemy nawiązywać współpracę z podmiotami zewnętrznymi, które pomogą nam lepiej zrozumieć zachowania osób odwiedzających naszą witrynę. Usługodawcy tacy nie mogą jednak wykorzystywać informacji zgromadzonych przez nas, nie licząc sytuacji, w których mogą pomóc nam bezpośrednio prowadzić i udoskonalać działalność. Używamy na przykład usługi Google Analytics, serwisu analizy sieciowej dostarczanego przez firmę Google, Inc. („Google”), który pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Serwis Google Analytics stosuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji na temat używania naszej witryny internetowej. Informacje te są używane do tworzenia raportów i usług, aby poprawiać funkcjonalność witryny internetowej oraz związanych z nią usług. W raportach udostępniane są informacje na temat aktywności w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Generowane na podstawie plików cookie Google informacje na temat użytkowania naszej witryny internetowej (w tym adresu IP) mogą być przesyłane do firmy Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Firma Google nie powiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google.

Na niektórych stronach naszej witryny internetowej strony trzecie udostępniające aplikacje za pośrednictwem naszej witryny mogą umieszczać własne pliki cookie, aby dostarczać usługi, monitorować skuteczność aplikacji lub dostosowywać je do danego użytkownika. Przykładowo w wypadku udostępniania treści za pomocą mediów społecznościowych, takich jak serwisy Facebook czy Twitter, sieć społecznościowa, która udostępniła ten przycisk, zarejestruje taką czynność. Ze względu na sposób działania plików cookie nie może uzyskać dostępu do tych plików cookie, a strony trzecie nie mogą uzyskać dostępu do danych obecnych w plikach cookie, których używamy.

W miarę upodobań użytkownik może ustawić, aby w komputerze generowany był alert o wysłaniu pliku cookie, albo w ustawieniach przeglądarki dezaktywować wszystkie pliki cookie. Tak jak w wypadku większości witryn internetowych, dezaktywowanie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszych usług. Wciąż będzie można jednak składać zamówienia, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta, pod adresem: support@gearbest.com

Czy udostępniamy dowolne informacje podmiotom zewnętrznym?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie przekazujemy danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w obsłudze witryny internetowej, prowadzeniu działalności handlowej, realizowaniu płatności, dostarczaniu zakupionych produktów lub usług, wysyłaniu informacji lub aktualizacji albo świadczeniu innych usług na rzecz użytkowników, o ile strony te zobowiążą się do zachowania poufności tych informacji. Możemy również udostępniać informacje użytkownika, jeżeli takie udostępnienie będzie według nas konieczne w celu zachowania zgodności z prawem, wyegzekwowania naszej polityki dotyczących witryn, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas samych lub innych podmiotów.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywali tak długo, jak dugo będzie to konieczne do zrealizowania celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, o ile prawo podatkowe, księgowe lub innego rodzaju obowiązujące prawo nie wymaga dłuższego przechowywania takich informacji.

Łącza do stron trzecich

Okazjonalnie, wedle naszego uznania, w naszej witrynie internetowej możemy umieszczać lub oferować produkty bądź usługi stron trzecich. We wspomnianych witrynach stron trzecich funkcjonują osobne i niezależne polityki prywatności. W związku z powyższym nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści oraz działanie witryn, do których umieszczamy łącza. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i chętnie uzyskamy opinię na temat tych witryn.

Warunki i postanowienia

Zachęcamy również do zapoznania się z częścią Warunki i postanowienia, w której obecne są zapisy na temat użytkowania, wyłączenia odpowiedzialności oraz ograniczenia odpowiedzialności związanego z używaniem naszej witryny internetowej. Część ta jest dostępna w obszarze Warunki i postanowienia.

Zmiany naszej Polityki prywatności

Jeżeli postanowimy zmienić zapisy naszej polityki prywatności, zamieścimy informacje o zmianach na tej stronie i/lub zaktualizujemy poniższą datę modyfikacji Polityki prywatności.

Skontaktuj się z nami

Aby wyegzekwować dowolne z wymienionych powyżej praw lub w wypadku pytań bądź zażaleń dotyczących niniejszej polityki czy sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: support@gearbest.com

Przedstawiciel GDPR
Dr. Jörg Brettschneider, LL.B. 
Rechtsanwalt 
Alter Wall 32
20457 Hamburg, Germany
Telefon + 49 40/33 39 67 05