Wszystko
Słowa kluczowe dotyczące produktów
Wprowadź konto dla adresu e-mail

Polityka dotycząca własności intelektualnej

Firma GearBest w pełni szanuje prawa własności intelektualnej stron trzecich oraz prowadzi politykę absolutnego braku tolerancji względem fałszerstwa i/lub naruszania własności intelektualnej.

Regularnie analizujemy produkty oferowane w naszej witrynie, aby uniknąć naruszenia dowolnych praw własności intelektualnych. Jeżeli dany produkt narusza politykę GearBest, jest on usuwany z oferty.

Choć dokładamy wszelkich starań, aby za pośrednictwem naszej witryny nie sprzedawać produktów naruszających prawo, to z powodu dużej liczby artykułów, usługodawców i sprzedawców, czasami nie jesteśmy w stanie wykryć ani zidentyfikować naruszenia praw własności intelektualnej. Z tej przyczyny mocno zachęcamy naszych klientów oraz osoby posiadające prawa do własności intelektualnej do współpracy. W związku z powyższym, jeżeli klient uważa, że jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone, zachęcamy go do tego, aby nas o tym poinformował i postępował zgodnie z procedurą skarg.

1. Kwalifikujące się skargi obejmują:

  • Naruszenie znaków towarowych: Nieautoryzowane użycie identycznych lub podobnych znaków towarowych obecnych na artykułach, które są identyczne lub podobne do artykułów chronionych zarejestrowanym znakiem towarowym.
  • Naruszenie patentu: Nieautoryzowane wykorzystanie otrzymanego przez innych Patentu projektowego lub Patentu użytkowego.
  • Naruszenie praw autorskich: Nieupoważnione wykorzystanie treści lub zdjęć stworzonych przez innych albo sprzedaż objętych prawami autorskimi dzieł innych osób, w tym książek, płyt CD, oprogramowania itd.
  • Inne czynności, które uważa się za stanowiące naruszenie intelektualnych praw autorskich według prawa lokalnego.

2. Procedura reklamacyjna:

Reklamację można złożyć, przesyłając Zawiadomienie dotyczące skargi o naruszenie. Zawiadomienie takie należy przesłać pod następujący adres e-mail: support@gearbest.com . Po otrzymaniu Zawiadomienia przeprowadzimy szybkie dochodzenie wewnętrzne i jeżeli skarga zostanie zaakceptowana, podejmiemy stosowane działania zmierzające do usunięcia produktu/-ów stanowiącego/-ych rzekome naruszenie.

3. Działania, jakie możemy podjąć celem usunięcia produktu/-ów stanowiącego/-ych naruszenie:

  • Usunięcie z naszej witryny produktu/-ów stanowiącego/-ych rzekome naruszenie.
  • Poinformowanie sprzedawcy o skardze i przekazanie informacji, aby umożliwić obustronne wyjaśnienie problemu.
  • Cofnięcie uprawnień do sprzedaży i zawieszenie środków finansowych od sprzedawców naruszających prawo, a także zniszczenie zapasów stanowiących naruszenie i pozostających w naszym posiadaniu, gdy zarzut okaże się zgodny z prawdą i usankcjonowany przez sąd.
  • Zamknięcie konta użytkownika dopuszczającego się naruszenia sprzedawcy w wypadku trzech (3) świadomych przypadków naruszeń.
  • Natychmiastowe zamknięcie konta użytkownika dopuszczającego się naruszenia, co następuje w pewnych wyjątkowych sytuacjach, kiedy przeciwko GearBest wystosowano pozew z powodu naruszenia, którego dopuścił się sprzedawca, albo jeżeli GearBest została zobowiązana przez organy sądowe, egzekucyjne lub administracyjne do usunięcia konta lub podjęcia podobnych środków.

Przypadek naruszenia będzie rejestrowany przez jeden (1) rok, licząc od daty nałożenia kary.